Opak Ambalaj ve Etiketleme Sanayi Ticaret Ltd. ti.

Dil Seiniz : clock-icon7/24 Hizmetinizdeyiz

logo

   TEKLF N ARAYIN!  +90 (216) 394 10 13

bilgi@opakambalaj.com.tr

Ambalajlama

Ambalajlama

 

Ambalajlama

Ambalaj; içine konulan ürünü koruyan, ürünün en güvenilir ve en temiz koullarda tüketiciye ulamasn salayan, tanmasn ve depolanmasn kolaylatran önemli bir malzemedir. Opak Ambalaj olarak; bir ambalajn temel fonksiyonlarn içermek, korumak, tamak ve bilgi vermek olarak özetleyebiliriz. Ambalajlar kullanm alanlarna göre snflara ayrlr. Birincil ambalajn bir dier ismi sat ambalaj olup tüketiciye teslim edilirken ürünü saran ambalajdr. Birincil ambalaj; ürünle dorudan temas halinde olan ambalaj ve sat ksmn sonlandrmak için gerekli olan dier ambalaj bileenlerini içermektedir. kincil ambalaj; sat srasnda kolay tama uygulamalar için sat birimlerini gruplandrmak amacyla kullanlan ambalajdr. Bu ileme Promosyonel Ambalaj'da denir. Müterilerimizin pazarlama açsndan uygun gördüü ve talep ettii ekilde özel set veya karma setler eklinde tesislerimizde promosyonlu ambalajlamalar da yaplmaktadr. Ürün özelliklerine uygun ekilde tasarlanan promosyon paketleri kampanya gerekliliklerine göre istenilen adette ve ekilde hazrlanabilmektedir.  Üçüncül ambalaj; dier adyla nakliye ambalaj ise nakliye ve tama srasnda meydana gelebilecek fiziksel hasarlar önlemek amacyla bir dizi sat biriminin veya ikincil ambalajlarn nakliyesini kolaylatrmak amacyla kullanlr. Opak Ambalaj olarak; tüm müterilerimiz için ihtiyaca veya firmaya göre özel ambalaj çözümleri sunuyoruz. Bu yüzden, Opak Ambalaj sayesinde ihtiyaçlarnza uygun olarak birincil, ikincil veya üçüncül ambalaj hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.


Ambalajn Yararlar 

Neden Opak Ambalaj'dan ambalaj hizmeti almalym diye düünüyorsanz öncelikle ambalajn faydalar hakknda fikir sahibi olmalsnz. Ambalaj; içerisindeki ürünün koruyucusudur. Ürünün, çarpma bata olmak üzere zedelenme veya slanma gibi faktörlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçer. Ambalaj sayesinde ürün tüketiciye en ekonomik yolla ulalr, depolama kolayl salanr. Ayrca, ambalaj, tad bilgilerle tüketiciye kullanm ve seçim kolayl yaratr. Ambalajn üzerinde yazl olan fiyat, arlk, üretim tarihi, ürünün içerii, son kullanma tarihi, üretici firmann ad ve kullanm açklamas gibi bilgiler sayesinde sat yapan ve tüketiciye büyük kolaylk salanm olur. 


Neden Opak Ambalaj' Tercih Etmeliyim?

Opak Ambalaj olarak hizmetlerimizi tamamen müterilerimizin istekleri dorultusunda ekillendiriyoruz. Müterilerimiz hangi ekilde ambalaj hizmeti almak isterse ona uygun olarak kalc ve etkili çözümler sunuyoruz. Bunu yaparken de müteri memnuniyetini salamay hedefliyoruz. Opak Ambalaj olarak ambalaj güvenlii ve kalite standartlar dorultusunda yasal mevzuatlara uygun ürünler üretiyoruz. Opak Ambalaj olarak sürdürülebilirlik bizim için büyük önem tamaktadr. Kullandmz ürünlerin hepsi geri dönütürülebilir özellikte olup asla doaya zarar vermez. 

* Tesislerimizde her türlü ambalaj isteklerinize uygun üretimler ve tasarmlar yaplabilmektedir.